اخبار اقتباسی

عنوان: از تاریخ: تا تاریخ:
  • مرگ کارگر جوان در تصادف عجیب
    مرگ کارگر جوان در تصادف عجیب 1394/03/18-15:30 کارگر افغان که مشغول حفر چاله ای در کوچه بود نمی دانست لحظاتی دیگر در برخورد با خودرویی لوکس جانش را از دست می دهد.
 1 2